Mediácia

v Európskej únii advokátov a v GESTUM legal v.o.s.

"Prvé, čo urobím, zabijem všetkých právnikov" William Shakespeare


Usilujeme sa vyhýbať sporom, presviedčame našich klientov ku kompromisom a dohodám, upozorňujme ich na to, že formálny víťaz môže byť v skutočnosti porazený - s ohľadom na súdne poplatky, výdavky, stratu času, energie a ilúzií.

A: MEDIÁCIA, definícia:

Mediácia je proces, v ktorom sa strany majúci spor, stretnú s treťou, neutrálnou stranou, ktorá im pomôže dôjsť k ich vlastnému riešeniu sporu.

B: FÁZY MEDIÁCIE:

 1. Úvodná fáza ako otvárajúci vstup mediátora

 2. Neprerušený čas strán za účelom identifikácie problému

 3. Výmena v snahe o pochopenie

 4. Hľadanie riešenia a tvorba dohody

 5. Napísanie dohody

 6. Záverečné výroky

C: MEDIÁCIA V PRÁVE

 1. Humanizuje justičný systém

 2. Umocňuje pocit spravodlivosti u sporových strán hľadaním nových foriem riešenia sporu.

 3. Vytvára podmienky na individuálne kreatívne riešenie sporu

 4. Pôsobí preventívne v prípade vzniku ďalších možných sporov

 5. Zlacňuje riešenie sporov v porovnaní s konaním pred súdmi a za účasti advokátov

 6. Výrazne znižuje preťaženosť súdov

 7. Formuje osobnostné kvality samotného mediátora - právnika /advokáta/:

Z osobnosti zameranej na súboj, boj, útok a obranu sa stáva MEDIÁTOR: HOMO MEDIUS, osobnosť sústredená na riešenie sporu.

......kde iní vidia iba problémy, my nachádzame riešenie......

MEDIÁCIA V EURÓPSKEJ ÚNII ADVOKÁTOV

 1. oblasť rodinnej mediácie

 2. pracovno-právnej a personálnej mediácie

 3. trestno-právnej mediácie

 4. obchodno- právnej mediácie

 5. mediácie v oblasti bankovníctva a finančných služieb

 6. mediácia v medzinárodno-obchodných vzťahov a nadnárodných vzťahoch