Profil spoločnosti

TIE NAJLEPŠIE PRÁVNICKÉ SLUŽBY UŽ OD ROKU 1996

Zakladateľ Európskej únie advokátov a Prezident Gestum Legal v.o.s.
Zakladateľ Európskej únie advokátov a Prezident Gestum Legal v.o.s.

Absolvent inžinierskeho štúdia Vysokej škole ekonomickej v Bratislave, doktorantského právnického štúdia v Prahe, manažérskeho štúdia na The Open University Business School a štúdia MBA na Sales Manager Akademie Ekonomickej univerzity Viedeň, štúdia RSc. na Slovenskej realitnej akadémii v Bratislave. Úspešny riešiteľ a projektový manažér inovatívnych projektov v oblasti solárnej energetiky, produktovodnej prepravy látok na báze ropy a ropných produktov a viacerých realitných projektov.  

Spoločnosť GESTUM legal v.o.s. bola založená vo februári 1996 vo forme-právnej verejno-obchodnej spoločnosti s cieľom poskytovať svojím klientom a obchodným partnerom komplexné komerčno-právne zastúpenie v rozsahu licenčnej činnosti komerčného právnika, vrátane organizačného, ekonomického a finančno-právneho poradenstva.

Ciele a vízie GESTUM legal v.o.s.

Spoločnosť GESTUM legal v.o.s. si však kladie za cieľ omnoho viac: poskytovaním komplexného, vysoko profesionálneho štandardu služieb prispievať k dlhodobej právnej ochrane, občianskej istote, podnikateľskej stabilite a prosperite našich klientov. Celoživotné skúsenosti, profesionálne zameranie, zručnosti a inovatívne odborné vzdelanie manažmentu spoločnosti a dokonalé poznanie práva, ekonómie a financií dávajú našim klientom záruku, že ich podnikateľské aktivity i občianske veci budú v našej spoločnosti spracované a chránené na najvyššej kvalitatívnej úrovni, veľmi efektívne a profesionálne.

Referencie GESTUM legal v.o.s.

  • Deblokácia zahraničných štátnych a komerčných podnikových a bankových pohľadávok medzi štatmi a podnikateľskými subjektami SR a ČR v tuzemsku i v zahraničí.
  • Príprava a spoluúčasť na realizácii rozsiahlych právnych a finančných projektov spojených s výstavbou diaľničnej siete v SR, prevádzkou a správou líniových stavieb a produktovodných sietí na území SR a ČR.
  • Právna projektová príprava spojená s realizáciou strategických investičných dodávok v SR a v zahraničí ako je výstavba nového centra Národnej banky Slovenska, Jadrovej elektrárne Mochovce, participácia na organizácii dodávok na obnovu vojnou zničenej Juhoslávie aď.
  • Právna tvorba a organizácia medzinárodneho aktívneho a pasívneho cestovného ruchu v SR, ČR a Chorvátsku, splnomocnený právny zástupca Ministerstva cestovného ruchu Chorvátskej republiky a Hrvatskej turističkej zajednice pre SR a ČR.
  • Právne zastúpenie, poradenstvo a konzultácia pri zakladaní podnikov v procese privatizácie v SR, zakladanie obchodných spoločností, zriaďovanie a správa zahraničných obchodných zastúpení v SR a v zahraničí, právne zabezpečenie vstupu zahraničných investorov, 
  • Zastúpenie v správnych, riadiacich a kontrolných orgánoch obchodných spoločností v tuzemsku a v zahraničí.