VIP Klienti

 • Asociácia na podporu podnikania v ČR a Hospodárska komora ČR
 • ČEDOK Slovakia, s.r.o.
 • EKONOM - SERVIS Ministerstva hospodárstva SR
 • HAGARD: HAL, a.s.
 • HIMA SLOVAKIA s.r.o.
 • Hrvatska turistička zajednica SR a ČR
 • Ministerstvo zdravotníctva SR
 • NES Nová Dubnica s.r.o.
 • PROXIMA France s.r.o.
 • PETROLSERVIS s.r.o.
 • PSA PEUGEOT CITROEN, a.s.
 • Přvní želežárská společnosť Kladno, s.r.o.
 • SAINT-GOBAIN PAM, a.s.
 • St.NICOLAUS, a.s.
 • SLOVNAFT a.s.
 • Správa televýchovných a rekreačných zariadení Hlavného mesta SR              Bratislava
 • SENSOR s.r.o.
 • Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
 • ttc s.r.o.
 • W HOTEL s.r.o.
 • W Real s.r.o.
 • W Complex s.r.o.
 • W SUN s.r.o.