Ochrana osobných údajov

Spoločnosť Gestum legal v.o.s. má vypracovanú bezpečnostnú dokumentáciu, ktorá zahŕňa:

 • Dokumentáciu na ochranu osobných údajov podľa nariadenia GDPR a
 • Program boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti podľa nových pravidiel zákona o AML

Čo obsahuje naša bezpečnostná dokumentácia?

I. časť: Ochrana osobných údajov podľa nového nariadenia GDPR

 • Základná bezpečnostná analýza
 • Záznamy o spracovateľských činnostiach
 • Bezpečnostné opatrenia v oblasti fyzickej bezpečnosti
 • Bezpečnostné opatrenia pre údaje spracúvané elektronicky
 • Pravidlá spracovateľských operácií
 • Pravidlá pre bezpečnostné incidenty
 • Vybavovanie podnetov dotknutých osôb
 • Poučenie pre osoby oprávnené spracúvať osobné údaje
 • Zmluva o spracúvaní osobných údajov s realitným maklérom
 • Dohoda o mlčanlivosti
 • Vzorový súhlas dotknutej osoby
 • Vzorové informácie pre dotknutú osobu
 • Vzor oznámenia o bezpečnostnom incidente

II. časť: Opatrenia RK v boji proti praniu "špinavých peňazí" podľa novely zákona AML

Program vlastnej činnosti boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti (vrátane relevantných príloh)